HERR KAPTEIN

Stein Julsrud (f 1952),
opprinnelig fra Kolbotn
       
relevante kvalifikasjoner:
       Ferieseiler i 14 år
       Fritidsbåtskipper D5LA
       Dykkersertifikat
       Radioamatørlisens

Bakgrunn som professor i kjemi / forsker innen faste stoffers kjemi / fysikk / termodynamikk. Arbeider nå med silisium solcelleteknologi og er ansatt i
REC ScanWafer.
Ser fram til et liv uten overbooket timeplan.
MANNSKAP   CREW
FRU KAPTEIN

Gjertrud Rian (f 1963),
opprinnelig fra Trondheim

       relevante kvalifikasjoner:
       Ferieseiler i 14 år
       Fritidsbåtskipper D5LA
       Dykkersertifikat
       Radioamatørlisens

I det sivile liv teknolog med spesiell interesse for keramiske materialer. Medeier og konsulent i firmaet
Sirius Tech AS.
Ser frem til å være lærer på Sirius skolen.


MATROS 1

Thorstein (f 1993)

       relevante kvalifikasjoner:
       Ferieseiler hele livet
       Inntil nylig optimistseiler
       Klarer fint å gå tida til å gå i eget selskap ( gjerne med en PC)
Øver på å spille på sin nye gitar

ellers flink på skolen, men vet ikke helt hva han skal bli når han blir stor...MATROS 2

Ingeborg (f 1996)
       
relevante kvalifikasjoner:
Ferieseiler hele livet
Inntil nylig optimistseiler
Trekkspiller
Glad i å synge, lese og skrive

Gruer seg (litt) til å reise fra alle vennene, men håper på mye kontakt over MSN og besøk i båten!


FAST MANNSKAP
relevant qualifications:
"Holiday sailor" over 14 years
Skipper certificate D5LA
Padi diving certificate
Radio amateur licence

In the civil life a technologist with special interest in ceramic materials. Co-owner and consultant with
Sirius Tech AS.
Look forward to being a teacher at the Sirius School
relevant qualifications:
"Holiday sailor" over 14 years
Skipper certificate D5LA
Padi diving certificate
Radio amateur licence

Background as a professor in chemistry / scientist within solid state chemistry/physics/thermodynamics. Currently engaged in solar cell technology and employed by REC ScanWafer.
Look forward to a life without an overbooked schedule.

relevant qualifications:
"Holiday sailor" all his life
Until recently a dinghy  sailor in an Optimist
Perfectly capable of passing time in his own company, especially with a PC at hand.
He's practicing to play his new guitar

Otherwise, he is keeping up well with his school work, but doesn't know what he want to be when he grows up...except rich.
relevant qualifications:
"Holiday sailor" all her life
Until recently a dinghy sailor in an Optimist
She plays the accordion
Loves to sing, read and write

She's not happy to leave all her friends, but hope there will be a lot of communication via MSN and by visits to us in the boat!
Bildene er tatt av Styrk Fjærtoft Trondsen hos barebilder i Porsgrunn